August 17, 2022

พวงหรีด วัดปริวาส พระราม 3

พวงหรีด วัดปริวาส พระราม 3 พวงหรีด วัดปริวาส พระราม 3 วัดปริวาสอยู่ขอบลำคลองแม่น้ำเจ้าพระยา ถนนพระราม 3 ซอกซอย 30 เขตยานนาวา สามารถเดินทางโดยรถประจำตัวหรือรถไฟฟ้า BTS ได้ มีให้ไหว้พระทำบุญทำกุศลมอบให้สังฆทาน ให้อาหารปลา มีความร่มเย็น ต้นไม้เยอะแยะ เหมาะสมกับการพักผ่อน   แต่ก่อนเป็นวัดที่เสื่อมโทรมมากมาย แทบจะไม่เหลือเค้าเรื่องเดิมที่เคยเป็นวัดไว้เลย คาดว่าน่าจะสร้างมาตั้งแต่สมัยปลายกรุงศรีอยุทธยา แต่ก่อนเป็นเพียงแค่สำนักสงฆ์เล็กๆที่ได้รับการบูรณมาจาก พระยาเพชรพิชัย (เกษ) รวมทั้งพระยาราชสงคราม(ทัต) ได้สร้างวัดไพชยนต์พลเสพย์ (วังหน้า) รวมทั้งวัดโปรดเกศาเชษฐาราม เมื่อสร้างวัดเสร็จแล้วจึงได้เห็นวัดที่อยู่ฝั่งตรงข้ามที่เสื่อมโทรมมากมาย ท่านทั้งคู่มีใจศรัทธาในศาสนาพุทธรวมทั้งอยากสร้างเพื่อเป็นที่ระลึกนึกถึงจึงได้ซ่อมวัดตรงกันข้ามขึ้นให้มีความสวยสดงดงาม พระราชทานนามชื่อวัดว่า วัดปริวาสราชสงคราม วัดปริวาสมีงานที่จัดให้มีขึ้นทุกปีขึ้นทุกปี ในวันสำคัญทางศาสนาพุทธส่งผลให้เกิดมีการทะเลาะกันบ่อยมาก จึงได้ตัดคำว่า ราชสงคราม ออก ให้เหลือแค่คำว่า วัดปริวาส ตั้งแต่นั้นทำให้การทะเลาะวิวาทแทบจะไม่ให้เห็น จึงมีชื่อเสียงติดปากกันถัดมาเรื่อยว่า วัดปริวาส เป็นต้นมา   วัดปริวาสมีแก่กว่า 200ปี อุโบสถหลังใหม่วัดปริวาส สร้างเมื่อ พ.ศ. 2551 มีประติมากรรมพุทธประวัติ คำกล่าวอบรมสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ข้างนอกอุโบสถเป็นโบสถ์ปูนปั้นสถาปัตยกรรมที่แตกต่าง เป็นศิลปะนานาชาติร่วมสมัย มีรูปปั้น เทพดา นางอัปสร ตัวการ์ตูนต่างๆตัวอย่างเช่น หมีพูห์ ปิกาจู ไม่กกี้เมาส์ วันพีช ฯลฯ รวมทั้งที่มีชื่อเสียงว่าเป็น Unseen ของอุโบสถนี้คือ รูปปั้น เดวิด แบ็คเฮม ที่ฐานโบสถ์ รวมทั้งรูปปั้นต่างๆทั้งยังสมัยเก่า รวมทั้งยุคใหม่ สร้างขึ้นเพื่อเย้ายวนใจให้ประชาชนนชนรุ่นใหม่เข้าวัดเพื่อเป็นมงคล รวมทั้งได้ดูประติมากรรมที่งดงามของสถานวัตถุของวัดปริวาสนี้ด้วย