August 17, 2022

พวงหรีดฉลอง

พวงหรีดฉลอง พวงหรีดฉลอง ในเครือของเรา ได้ได้โอกาสจัดส่งพวงหรีดที่วัดชัยมงคลบ่อยมาก ก็เลยทำให้พอทราบเรื่องราวโดยสังเขปว่า วัดชัยมงคลเป็นวัดมอญของชนชาวมอญ คาดคะเนว่าสร้างขึ้นในสมัยสุโขทัยส่วนปลาย มีหลวงพ่อขาว เป็นเคารพสักการะของชาวบ้านในพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งแวะเวียนมาทำบุญทำทานและร่วมศาสนกิจอย่างสม่ำเสมอ นอกเหนือจากนี้วัดชัยมงคลยังมีศาลาสวดศพศพ และสถานที่จัดงานการปลงศพของชาวบ้านในพื้นที่ใกล้เคียง ก็เลยทำให้มีพวงหรีดเยอะมากประดับศาลาวันแล้ววันเล่า ร้านค้าพวงหรีดใกล้วัดชัยมงคลของของเราก็ได้ได้โอกาสได้จัดส่งพวงหรีดที่วัดชัยมงคลเกือบจะทุกวี่วัน ทางเรายินดีเป็นส่วนหนึ่งส่วนใดในการแสดงความรักและเคารพให้แก่บุคคลที่ท่านเคารพรัก