July 6, 2022

ตรายาง

ตรายาง ตรายางหมึกในตัว ตรายางน้ำหมึกในตัว มีหลายหลายแบบ การใช้แรงงานก็ต่างไปด้วยเหมือนกัน ตรายางแบบ ระบบแฟลช คุณลักษณะเด่น มีน้ำหมึกในตัว น้ำหมึกใช้ปั๊มได้มากถึง 5,000-10,000 ครั้ง เพิ่มน้ำหมึกง่าย ทำโดยใช้ยางประสิทธิภาพสูง ทนทาน มีความคมชัดสูงที่สุดในบรรดาตรายางทุกหมวดหมู่ กระชับ พกพาสบาย สั้่งซื้อทาง Line ตรายางแบบฝากลับ / ตรายางแบบตลับกลับ...