August 17, 2022
พวงหรีด วัดเทพศิรินทร์

พวงหรีด วัดเทพศิรินทร์

พวงหรีด วัดเทพศิรินทร์เป็นพระอารามหลวงชั้นโท ชนิดราชวรพีหาร | พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้สร้างวัดนี้ขึ้นขณะมีพระชนมายุ 25 พรรษา เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติรวมทั้งอุทิศพระราชบุญกุศลสนองแก่กรมสมเด็จพระเทพศิรินทรามาตย์ พระบรมราชแม่พันปีหลวง | ภายในมีการวางแผนแผนผังอย่างเรียบร้อย กล่าวอีกนัยหนึ่ง กำหนดให้มีสถานที่เรียนตั้งอยู่ฝั่งตะวันออก เขตพุทธาวาสอยู่กึ่งกลาง รวมทั้งหลุมฝังศพอยู่ฝั่งตะวันตก (เป็นปัญหาในทางธรรมที่เปรียบเสมือนชีวิตคน ซึ่งเริ่มด้วยวัยเด็ก กลางคน และก็จบลงที่ความตาย)พระอุโบสถขนาดใหญ่ ฝาผนังข้างนอกเขียนลายรดน้ำ ฝาผนังภายในทาชาดเขียนลายทองรูปเทพยดา ซุ้มประตูหน้าต่างเป็นทรงพระมหามงกุฎตกแต่งกระเบื้องเคลือบ เพดานเขียนลายทองรูปเหล่าเทพ พร้อมแกะสลักรูปเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 5 เครือญาติ | พระนิรันยี่ห้อย พุทธรูปประจำรัชกาลที่ 4 | วิหารท่านเจ้าคุณนรรัตนราชมานิต | ที่เผาศพหลวงหน้าพลับพลาที่ประทับเหรียญตรา รวมทั้งหลุมฝังศพหลวง (เมรุมาศสำหรับพระราชวงศ์ ซึ่งมิได้สร้างพระเมรุฯ ที่ท้องสนามหลวง)

 

พวงหรีด วัดเทพศิรินทร์

Leave a Reply

Your email address will not be published.