September 29, 2022
พวงหรีดงาว

พวงหรีดงาว

พวงหรีดงาวถ้าลูกค้าอยากที่จะให้พวกเราจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ ตะกร้าดอกไม้ หรือพวงหรีด งาว จ.จังหวัดลำปาง ในวันเดียวกับที่สั่งซื้อ ได้โปรดกรุณาจ่ายเงินก่อน 15.00 น. ทั้งนี้จำเป็นจะต้องจ่ายเงินก่อนไม่ต่ำกว่า 4 ชั่วโมงก่อนจะถึงเวลาจัดส่ง ถ้าไม่ถูกเงื่อนไขข้างต้น ทางพวกเราบางครั้งก็อาจจะดำเนินการจัดส่งในวันทำการถัดไปสำหรับในการโอนเงินเพื่อชำระค่าผลิตภัณฑ์ แล้วก็บริการ ลูกค้าควรจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมต่างๆของทางธนาคารเอง(ถ้าเกิดมี)ในกรณีที่ลูกค้าสั่งพวงหรีด ได้โปรดกรุณาแจ้งชื่อ แล้วก็เบอร์โทรศัพท์ของเจ้าภาพที่สามารถติดต่อได้ ให้แก่พวกเราด้วย เพื่อทางพวกเราจะได้ตรวจทานเส้นทางแล้วก็การันตีการจัดส่งกับทางผู้รับได้อย่างแม่นยำ อนึ่งทางพวกเราขอสงวนสิทธิ์สำหรับในการแก้ไขเนื้อความป้ายหรีดทุกกรณี ด้วยเหตุนั้นทางลูกค้าจำเป็นจะต้องพิจารณาเนื้อความป้ายหรีด แล้วก็สถานที่จัดส่งให้ถูกต้องก่อนทำสั่งซื้อในกรณีที่ลูกค้าสั่งช่อดอกไม้ ตะกร้าดอกไม้ หรือแจกันดอกไม้ ได้โปรดกรุณาให้ข้อมูลแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ของผู้รับที่สามารถติดต่อได้ พวกเราไม่รับจัดส่งเพื่อการเซอร์ไพรส์ทุกกรณี แล้วก็ทางพวกเราขอสงวนสิทธิ์สำหรับในการแก้ไขเนื้อความหลังจากสั่งซื้อแล้วทุกกรณีสำหรับในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ ตะกร้าดอกไม้ แล้วก็พวงหรีดนั้น ถ้าสถานที่จัดส่งอยู่ภายในเขตพื้นที่ห่างไกล อาจจะมีค่าโดยสารเพิ่มเติมอีกสำหรับในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ ตะกร้าดอกไม้ แล้วก็พวงหรีดนั้น ลูกค้าจำเป็นจะต้องตรวจทานสถานที่จัดส่งให้กระจ่างแจ้ง ถ้าข้อมูลสถานที่จัดส่งผิดพลาด ทางพวกเราจะปัดความรับผิดชอบความย่ำแย่อะไรก็ตามทั้งหมด

พวงหรีดงาว

Leave a Reply

Your email address will not be published.